สำนักงานบัณฑิตศึกษา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประกาศ บัณฑิตวิทยาลัย ม.ร. เปิดรับบทความวิจัยหรือบทความทางวิชาการ

ประกาศ บัณฑิตวิทยาลัย ม.ร. เปิดรับบทความวิจัยหรือบทความทางวิชาการ

สำหรับนักศึกษา นักวิชาการ คณาจารย์ และบุคคลทั่วไป เพื่อพิจารณาตีพิมพ์เผยแพร่ลงใน

วารสารรามคำแหง ฉบับบัณฑิตวิทยาลัย หรือ วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง ฉบับเทคโนโลยีการศึกษา

โดยส่งบทความได้ที่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง อาคารท้าชัย ชั้น 3

หรือส่งต้นฉบับบทความทางออน์ไลน์

ได้ที่ www.rujogs.ru.ac.th หรือ www.edtechjournal.ru.ac.th

ตั้งแต่บัดนีัเป็นต้นไป

ติดต่อสอบถามได้ที่
กองบรรณาธิการ วารสารรามคำแหง ฉบับบัณฑิตวิทยาลัย - บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง อาคารท่าชัย ชั้น 3 หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 โทร 02-310-8556
Website www.rujogs.ru.ac.thE-Mail :rujogs@rumail.ru.ac.th

กองบรรณาธิการ วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง ฉบับเทคโนโลยีการศึกษา - บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง อาคารท่าชัย ชั้น 3 หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 
โทร 02-310-8559
บรรณาธิการผู้พิมพ์ผู้โฆษณา โทร 063-789-9951 คุณ สุภาพร เตี่ยบัวแก้ว โทร 085-059-5199, 087-801-9066
Website : www.edtechjournal.ru.ac.th, E-Mail :edtechjournal@rumail.ru.ac.th
View : 1582